CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC


MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1

Thái độ làm việc tích cực

Sinh viên được rèn luyện thái độ làm việc tích cực qua quá trình học tập trong môi trường “đi học như đi làm”, thực hiện các dự án học tập theo kế hoạch chủ động, có trách nhiệm với sản phẩm được làm ra.

2

Kỹ năng làm việc:

Phương pháp đào tạo qua dự án thực tế rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc, biết vận dụng kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán thực tiễn, biết tra cứu tìm kiếm thông tin, rèn luyện khả năng tự học và sáng tạo.

3

Kiến thức chuyên môn cốt lõi:

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức cốt lõi về công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm làm nền tảng cho việc phát triển chuyên môn. Song song với việc học ngôn ngữ lập trình, sinh viên nắm bắt được các kiến thức kinh tế xã hội, công nghệ mới thông qua các dự án.

FASTTRACK SE - HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH HIỆN ĐẠI

0
Cơ sở
0
Học viên
0
Mentor
0
Doanh nghiệp liên kết

BÁO CHÍ NÓI VỀ FASTTRACK SE

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG