GÓC TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH Fast Track SE thông báo tuyển dụng Chuyên viên lập trình – Phỏng vấn đi làm ngay Mô tả chi tiết công việc SL: 05 người * Miêu tả công việc:– Hướng dẫn sinh viên thực hành lập trình các dự án thực tế;– Tham gia các hoạt động nghề nghiệp…