10 hacker khét tiếng nhất thế giới và số phận hiện nay

0 tin tặc được giới bảo mật đánh giá là khét tiếng nhất thế giới, “chiến tích” của họ trong quá khứ quá “lẫy lừng” và giờ họ sống như thế nào? 1. Kevin Mitnick Bộ Tư pháp Mỹ coi Kevin Mitnick (SN 1963, nickname The Condor – Chim ưng, The Darkside Hacker – Tin tặc…