5 điều cần lưu ý trước khi bắt đầu kiểm thử di động

Trước khi bắt đầu kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị di động (gọi tắt là kiểm thử di động) như công cụ trò chuyện, mạng xã hội, trò chơi, ứng dụng kinh doanh…có một số điều mà một Tester kiểm thử di động cần phải biết để kiểm thử được hiệu quả. Phân…