Tổng hợp 10 ebook về thuật toán mọi lập trình viên nên đọc

Những ai nghĩ rằng Thuật toán và Cấu trúc Dữ liệu chỉ dành cho những ai muốn làm việc ở Amazon, Google, Facebook, Intel hay Microsoft,.. thì hãy nhớ đây là kỹ năng duy nhất tồn tại bền vững cùng thời gian, tất nhiên không kể đến UNIX và C. Ngôn ngữ mới rồi sẽ…

Tài liệu học back end cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia

Hiểu được các khái niệm về Phát triển Web Back-End không dễ dàng cho người mới bắt đầu học back end nếu họ không tìm thấy một tài nguyên hay một cuốn sách. Có quá nhiều thứ để tìm hiểu về backend và rất nhiều framework hoặc thư viện phát hành mỗi tuần. Thật khó…

Tại sao lại có rất nhiều ngôn ngữ lập trình cùng tồn tại?

Khi nói đến việc chọn một ngôn ngữ lập trình để học, bạn hẳn sẽ đau đầu bởi số lượng không thể đo đếm được của chúng. Đó là chưa nói đến chuyện mỗi ngôn ngữ lập trình lại có những ứng dụng khác nhau trong đời sống công nghệ. Chức năng chính của một…