Website for NON-IT

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEBSITE CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊNWebsite là công cụ hiện diện và tiếp cận khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể (và có người ra yêu cầu thực hiện sát sao) để phát triển một website tốt, phù hợp…