CƠ SỞ VẬT CHẤT

Môi trường học và cơ sở vật chất tại Fast Track được trang bị hiện đại, tiện nghi đạt chuẩn quốc tế. Không gian học tập được thiết kế mô phỏng theo môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp giúp cho học viên trải nghiệm và làm quen trước khi ra trường.

LỚP HỌC & CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ TẠI FAST TRACK