Sinh viên hoàn thành Chương trình Đào Tạo Liên Kết sẽ được trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Đại Học Đà Nẵng cấp bằng tốt nghiệp và Fasttrack đảm bảo việc làm

Mã HP Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú
I Các môn học chung 18 17 1 0
CF01 Chính trị 5 5
CF02 Pháp luật 2 2
CF03 Tin học 3 2 1
CF04 Tiếng Anh 1 3 3
CF05 Tiếng Anh 2 3 3
CF06 Tiếng Anh 3 2 2
II Kiến thức cơ sở 15 10 4 1
CF07 Anh văn chuyên ngành 2 2
CF08 Kiến trúc máy tính và mạng 3 2 1
CF09 Kỹ thuật lập trình 3 2 1
CF10 Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh 2 2 1
CF11 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 2 1
III Kỹ năng nghề nghiệp 33 9 8.5 16
LP#2 Chứng chỉ: Front End Web Developer 6 1.5 1.5 3
CF13 Thiết kế web 3 1 1 1
CF14 JS & Html 1 0.5 0.5
CF15 Dự án 1 2 2
LP#3 Chứng chỉ: Back End Web Developer 7 2 2 3
CF16 PHP & MySQL 2 1 1
CF17 MVC & CodeIgnitor 2 1 1
CF18 Dự án 2 3 3
LP#4 Chứng chỉ: Java Desktop Developer 6 2 2 2
CF19 Java Core – OOP 2 1 1
CF20 Java Desktop & MySQL 2 1 1
CF21 Dự án 3 2 2
LP#5 Chứng chỉ: Java Web Developer 7 2 2 3
CF22 J2EE 2 1 1
CF23 MVC with Hibernate framework 2 1 1
CF24 Dự án 4 3 3
LP#6 Chứng chỉ: Junior Developer 7 1 1 5
CF25 Quy trình phát triển phần mềm với Agile 2 1 1
CF26 Đồ án tốt nghiệp 5 5
Tổng 66 35.5 13.5 17

Bạn đã sẵn sàng ?

Gọi ngay !

0962 074 478

Đăng ký tư vấn

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí trực tiếp về các khóa học


Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.