giảng viên fast track nguyễn trung hậu

Trưởng ban cố vấn đào tạo

Trưởng Ban Cố Vấn Chương Trình Đào Tạo Đồng sáng lập & CEO Công ty Cổ phần TWIN

giảng viên fast track trần nam phong

Trưởng nhóm Mentor

Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh 16 năm kinh nghiệm trong ngành lập trình

giảng viên fast track lê minh thái

Trưởng Khoa Lập Trình

Trưởng Khoa Ngành Lập Trình Cựu trưởng khoa CNTT – trường Cao đẳng CNTT thuộc Đại học Đà Nẵng 25 năm kinh nghiệm Lập trình chuyên nghiệp