Qua tìm hiểu nhiều bài báo và giới thiệu của một vài đàn anh đi trước thì tôi đã chọn Fastrack. Giảng viên và mentor cực kỳ thân thiện, nhiệt tình. Group học tập giúp tôi thoải mái đặt những câu hỏi và cùng nhau tiến bộ.