Thích nhất ở Fast Track là mình được thực hành rất nhiều, các dự án làm theo nhóm nhỏ và tụi mình phải làm từ A đến Z, tuy nhiên có các anh mentor hỗ trợ rất nhiệt tình. Ngoài ra việc tham gia các tình huống phỏng vấn cả tiếng Anh và tiếng Việt giúp mình khá tự tin khi đi phỏng vấn ở các công ty nước ngoài.