Mất một khoảng thời gian theo ngành du lịch và cuối cùng mình đã chuyển nghề lập trình. Quyết định học khóa Fullstack tại Fast Track đã giúp mình vừa làm đúng công việc yêu thích vừa có thu nhập ổn định.