FASTTRACK SE LÀ GÌ ?

Fasttrack SE là chương trình đào tạo lập trình viên qua các dự án công nghệ thông tin thực tiễn, đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, nâng cao trình độ.

Sinh viên được học tập và làm việc trong các dự án phần mềm của Công Ty.

Thái độ làm việc tích cực

Sinh viên được rèn luyện thái độ làm việc tích cực qua quá trình học tập trong môi trường “đi học như đi làm”, thực hiện các dự án học tập theo kế hoạch chủ động, có trách nhiệm với sản phẩm được làm ra.

Kiến thức chuyên môn cốt lõi

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức cốt lõi về công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm làm nền tảng cho việc phát triển chuyên môn. Song song với việc học ngôn ngữ lập trình, sinh viên nắm bắt được các kiến thức kinh tế xã hội, công nghệ mới thông qua các dự án.

Kỹ năng làm việc

Phương pháp đào tạo qua dự án thực tế theo phương thức phát triển phần mềm linh hoạt Agile – Scrum rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc, biết vận dụng kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán thực tiễn, biết tra cứu tìm kiếm thông tin, rèn luyện khả năng tự học và sáng tạo. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, môi trường làm việc theo dự án sẽ giúp hình thành và phát triển các kỹ năng mềm: làm việc nhóm, hòa đồng với tập thể, thuyết trình vấn đề, giao tiếp và đàm phán hiệu quả …

FASTTRACK SE - ĐI HỌC NHƯ ĐI LÀM