Fast Track SE – Chương trình Đại học (Nhận bằng kỹ sư)

Chương trình đào tạo – nhận bằng kỹ sư CNTT là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học trực tuyến của FPTvà chương trình đào tạo lập trình viên Fast Track SE. Nhằm đảm bảo chất lượng và đem lại hiệu quả cao nhất cho sinh viên bằng cách đào tạo tại chỗ dựa trên khung chương trình…