LẬP TRÌNH FULL STACK CHUYÊN NGHIỆP

71% doanh nghiệp hiện nay luôn cần tới sự hiện diện của một Full Stack developer trong đội ngũ. Tầm quan trọng của Full Stack developer thể hiện ở tính năng động & linh hoạt có thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau trong một dự án lập trình – thậm chí là chủ động một mình gánh vác từ Front-end tới Back-end.

Chương trình đào tạo Lập trình Full Stack trang bị tất cả những gì để bạn – một học viên với khởi điểm bằng 0 trong ngành CNTT – trở thành nhân sự quan trọng của mọi dự án phần mềm.

Lập trình viên full stack from zero to full stack developer
Học lập trình full stack
Khóa học lập trình full stack
Lập trình viên full stack

CÔNG THỨC CỦA MỘT FULL STACK DEVELOPER

Dù bạn đang đứng ở đâu, có kiến thức về CNTT và lập trình nói riêng hay chưa, chương trình đào tạo Lập trình Full Stack vẫn có thể đưa bạn tới một nấc thang cao hơn về sự nghiệp sau 15 tháng đào tạo.

null

Bạn muốn code trọn vẹn một website từ cơ sở dữ liệu tới giao diện người dùng

null

Bạn muốn có vai trò then chốt trong mọi dự án phần mềm

null

Bạn tìm kiếm một công việc với mức lương mơ ước và thăng tiến không ngừng

CAM KẾT SAU KHÓA HỌC

Học viên nắm rõ được kỹ thuật xây dựng một phần mềm hoặc website từ Front-end tới Back-end (từ người dùng cho tới cơ sở dữ liệu).

Học viên có nền tảng tư duy lập trình – bao gồm logic và thuật toán, có khả năng giải được những bài toán lập trình hóc búa từ thực tế.

Học viên thành thạo kỹ năng đọc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google – tự học và hoàn thiện bản thân về ngôn ngữ lập trình.

Học viên được giới thiệu việc làm trong các công ty CNTT phù hợp cũng như được tuyển thẳng vào các công ty trong tập đoàn STI nếu có thành tích xuất sắc.

a79f26752ed5d18b88c4

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

null

Thành thạo Front-end

Am hiểu trải nghiệm người dùng – từ giao diện tới tương tác và hiệu ứng, từ đó học viên có thể vận dụng thành thạo các công cụ HTML, CSS, Javascript để xây dựng bộ mặt của một website hoặc phần mềm ứng dụng hiệu quả.

null

Nắm vững Back-end

Đủ khả năng đảm bảo cho Front-end vận hành trơn tru bằng việc xử lý tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Sau khóa học, học viên sẽ vận dụng thành thạo một trong những công nghệ back-end phổ biến nhất trên thị trường hiện nay: PHP, Java hoặc C#.

null

Hoàn thành hai dự án thực tế

Áp dụng những kiến thức đã được học và được sự kèm cặp của Mentor, học viên sẽ hoàn thành được 2 dự án phần mềm: một Front-end và một Back-end. Hành trang này đảm bảo việc hòa nhập cực nhanh vào môi trường doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1 . ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH

 • Nhập môn Photoshop, cài đặt Photoshop
 • Tool, Type Layer, Text, Color, Filter, Mask
 • Tô vẽ và chỉnh sửa ảnh, cắt PSD sang HTML
 • Xây dựng, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

2. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

 • Nền tảng lập trình với JavaScript, ES6
 • Đối tượng, các tính năng phổ biến của ES6
 • Rèn luyện kỹ thuật lập trình với JavaScript, ES6
 • Xây dựng Console App Quản lý nhân viên

3. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

 • Nền tảng về cơ sở dữ liệu, bảng
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
 • SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, JOIN
 • GROUP BY, ORDER BY, MAX, COUNT
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án tự chọn

1. Thiết kế Web

 • Phân tích, thiết kế trang Web với HTML
 • Định dạng kiểu dáng trang Web với CSS
 • Tương tác hiệu ứng trang Web với JS
 • Thiết kế Website bán quần áo VU Shop

2. Frontend Framework

 • Thư viện tinh gọn jQuery
 • Kỹ thuật Ajax và jQuery
 • SASS, SCSS, LESS, BEM
 • Bootstrap Framework
 • Xây dựng Website tin tức VU News

1. Lập trình TypeScript

2. Lập trình Angular Framework

 • Tổng quan về Angular Framework
 • Component, Templates, Directives
 • Sử dụng Services, Dependency Injection
 • Chuyển đổi trang với Routing, Observable
 • Xử lý dữ liệu Form trong Angular App
 • Chuyển đổi đầu ra với Pipe
 • Tạo yêu cầu HTTP với HttpClient
 • Authentication & Role Protection
 • Dynamic Component trong Angular
 • Xây dựng Web App nghe nhạc VU Music

1. Nền tảng lập trình với ReactJS

 • Tổng quan về ReactJS
 • Khái niệm React Component
 • Vòng đời của các Component
 • Làm việc với state, props
 • Rendering có điều kiện
 • Các Hook trong ReactJS

2. Điều hướng trang với React Route

3. Lập trình với Redux Framework

 • Tổng quan về Redux Framework
 • Cấu hình, sử dụng Redux
 • Sử dụng Redux Middleware
 • Xây dựng Web App bán hàng VU Shop

1. Phát triển dự án cuối khóa học Frontend

 • Xây dựng Web App Cửa hàng thời trang VU Shop

2. Phản biện dự án cuối khóa học Frontend

 • Thuyết trình giới thiệu sản phẩm cuối khóa
 • Phản biện dự án cuối khóa học với các Mentor

1. Nền tảng tư duy lập trình với Java Core

 • Tư duy lập trình, biến, kiểu, ép kiểu, bắt lỗi
 • Các cấu trúc lệnh nền tảng, vòng lặp, đệ quy
 • Cấu trúc mảng, thao tác với mảng và hàm
 • Các kỹ thuật thao tác với mảng số nguyên
 • Xây dựng dự án Console App Quản lý chi tiêu

2. Lập trình hướng đối tượng với Java OOP

 • Đối tượng, lớp, hàm khởi tạo, đóng gói
 • Kế thừa, đa hình, trừu tượng, Interface
 • Các kỹ thuật thao tác với mảng đối tượng
 • Các kỹ thuật thao tác với tập tin, đa luồng
 • Xây dựng dự án Console App Quản lý danh bạ

3. Phát triển dự án Console App Quản lý thu nhập

 • Phát triển dự án Console App Quản lý thu nhập
 • Đánh giá, cải thiện chất lượng code với Mentor

1. Nền tảng lập trình với Java Collection

 • List/Set Interface, các lớp hiện thực của List/Set
 • Map Interface, các lớp hiện thực của Map
 • Queue, PriorityQueue, Deque, ArrayDeque
 • Properties, Collections, Arrays, Java Generics
 • Xây dựng dự án Console App Quản lý sinh viên

2. Nâng cấp kỹ thuật lập trình với Java 8

 • Interface trong Java 8, Functional Interface
 • Method References, Lambda Expressions, forEach
 • Stream API, Optional, Reflection, Annotation
 • Sorting, Collectors, Date Time, CompletableFuture
 • Xây dựng dự án Console App Quản lý khóa học

3. Phát triển dự án Console App Quản lý lớp học

 • Phát triển dự án Console App Quản lý lớp học
 • Đánh giá, cải thiện chất lượng code với Mentor

1. Nền tảng Frontend, nền tảng Database

 • Nền tảng về Frontend với HTML, CSS
 • Responsive Website Design với Bootstrap
 • Nền tảng Database với hệ quản trị MySQL
 • Nền tảng Database với hệ quản trị PostgreSQL
 • Thiết kế Database dự án Quản lý sự kiện

2. Lập trình Web với Java Servlet, JSP, JDBC

 • Xử lý, hiển thị Web động với Java Servlet, JSP
 • EL, JSTL, Validate Form, đa ngôn ngữ với I18N
 • Kết nối, truy xuất cơ sở dữ liệu với JDBC
 • Bảo mật ứng dụng Web với Session, Servlet Filter
 • Xây dựng dự án Web App Quản lý khách mời

3. Phát triển dự án Web App Quản lý khách mời

 • Phát triển dự án Web App Quản lý khách mời
 • Đánh giá, cải thiện chất lượng code với Mentor

1. Lập trình Web với Spring MVC, DI, IoC

 • Tổng quan về SOLID, Design Pattern, DI, IoC
 • Tổng quan về Spring Framework, Spring Core
 • Web Components, Web Action trong Spring
 • Kiến trúc Web phổ biến MVC, Spring MVC
 • Xây dựng dự án Web App Quản lý nhân viên

2. Lập trình Web với Spring MVC, JSP, Hibernate

 • Phân tách giao diện dùng chung với SiteMesh
 • Cấu hình Hibernate với XML và Annotation
 • Kết nối, truy xuất cơ sở dữ liệu với Hibernate
 • Bảo mật ứng dụng Web với Session, Interceptor
 • Xây dựng dự án Web App Quản lý công việc

3. Phát triển dự án Web App Quản lý khách mời

 • Phát triển dự án Web App Quản lý khách mời
 • Đánh giá, cải thiện chất lượng code với Mentor

1. Lập trình Web với Spring Boot, Thymeleaf, JPA

 • Tổng quan về Spring Boot, thư viện Thymeleaf
 • Phân tách giao diện với Thymeleaf Layout Dialect
 • Kết nối, truy xuất cơ sở dữ liệu với JPA
 • Bảo mật Web với Spring Security, Thymeleaf
 • Xây dựng dự án Web App Quản lý khách hàng

2. Lập trình Web với Restful API, Swagger, ReactJS

 • Thiết kế Restful API với Spring Boot, Swagger
 • Nâng cấp Restful API với Java 8, Java Generics
 • Gọi Restful API từ Frontend với Axios, ReactJS
 • Bảo mật Web với Spring Security, ReactJS
 • Xây dựng dự án Web App Quản lý sản phẩm

3. Phát triển dự án Web App Quản lý khách mời

 • Phát triển dự án Web App Quản lý khách mời
 • Đánh giá, cải thiện chất lượng code với Mentor

1. Phát triển dự án cuối khóa lập trình Backend Java

 • Phát triển dự án Website Cửa hàng quần áo VU Shop
 • Bao gồm: trang người dùng (User) + trang quản trị (Admin)

2. Phản biện dự án cuối khóa lập trình Backend Java

 • Thuyết trình về dự án cuối khóa học lập trình
 • Phản biện dự án cuối khóa với các Mentor

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Đăng ký tư vấn

Vui lòng đăng ký thông tin liên hệ để được tư vấn viên và chuyên gia hỗ trợ về thông tin khóa học hoàn toàn miễn phí.