LẬP TRÌNH FULL STACK CHUYÊN NGHIỆP

71% doanh nghiệp hiện nay luôn cần tới sự hiện diện của một Full Stack developer trong đội ngũ. Tầm quan trọng của Full Stack developer thể hiện ở tính năng động & linh hoạt có thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau trong một dự án lập trình – thậm chí là chủ động một mình gánh vác từ Front-end tới Back-end.

Chương trình đào tạo Lập trình Full Stack trang bị tất cả những gì để bạn – một học viên với khởi điểm bằng 0 trong ngành CNTT – trở thành nhân sự quan trọng của mọi dự án phần mềm.

Lập trình viên full stack from zero to full stack developer
Học lập trình full stack
Khóa học lập trình full stack
Lập trình viên full stack

CÔNG THỨC CỦA MỘT FULL STACK DEVELOPER

Dù bạn đang đứng ở đâu, có kiến thức về CNTT và lập trình nói riêng hay chưa, chương trình đào tạo Lập trình Full Stack vẫn có thể đưa bạn tới một nấc thang cao hơn về sự nghiệp sau 15 tháng đào tạo.

null

Bạn muốn code trọn vẹn một website từ cơ sở dữ liệu tới giao diện người dùng

null

Bạn muốn có vai trò then chốt trong mọi dự án phần mềm

null

Bạn tìm kiếm một công việc với mức lương mơ ước và thăng tiến không ngừng

CAM KẾT SAU KHÓA HỌC

Học viên nắm rõ được kỹ thuật xây dựng một phần mềm hoặc website từ Front-end tới Back-end (từ người dùng cho tới cơ sở dữ liệu).

Học viên có nền tảng tư duy lập trình – bao gồm logic và thuật toán, có khả năng giải được những bài toán lập trình hóc búa từ thực tế.

Học viên thành thạo kỹ năng đọc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google – tự học và hoàn thiện bản thân về ngôn ngữ lập trình.

Học viên được giới thiệu việc làm trong các công ty CNTT phù hợp cũng như được tuyển thẳng vào các công ty trong tập đoàn STI nếu có thành tích xuất sắc.

a79f26752ed5d18b88c4

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

null

Thành thạo Front-end

Am hiểu trải nghiệm người dùng – từ giao diện tới tương tác và hiệu ứng, từ đó học viên có thể vận dụng thành thạo các công cụ HTML, CSS, Javascript để xây dựng bộ mặt của một website hoặc phần mềm ứng dụng hiệu quả.

null

Nắm vững Back-end

Đủ khả năng đảm bảo cho Front-end vận hành trơn tru bằng việc xử lý tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Sau khóa học, học viên sẽ vận dụng thành thạo một trong những công nghệ back-end phổ biến nhất trên thị trường hiện nay: PHP, Java hoặc C#.

null

Hoàn thành hai dự án thực tế

Áp dụng những kiến thức đã được học và được sự kèm cặp của Mentor, học viên sẽ hoàn thành được 2 dự án phần mềm: một Front-end và một Back-end. Hành trang này đảm bảo việc hòa nhập cực nhanh vào môi trường doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1 . ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH

 • Về photoshop và cài đặt
 • Công cụ vùng chọn
 • Layer và shape
 • Phân tích các đối tương từ file thiết kế
 • Thiết kế giao diện website bằng photoshop

2. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

 • Làm quen với JavaScript
 • Các toán tử
 • Hàm
 • Vòng lặp và mảng
 • Object và class
 • OOP JavaScript
 • Thuật toán sắp xếp

3. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

 • Giới thiệu về bảng
 • Các kiểu dữ liệu
 • Hệ quản trị CSDL MySQL
 • SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
 • Các phép JOIN
 • GROUP BY, ORDER BY
 • Các hàm MAX, COUNT

1. HTML, CSS, JS

 • HTML Basic Tags
 • CSS Basic
 • HTML Table
 • HTML Form
 • CSS Layout
 • CSS Advance
 • JS DOM
 • JS Event

2. JQUERY

 • Jquery HTML
 • Jquery Event
 • Jquery Effect
 • Jquery Ajax

3. BOOTSTRAP

 • Bootstrap Layout
 • Bootstrap Component
 • Bootstrap Utility
 • React JSX
 • React Component & Props
 • State & Lifecycle
 • Props & State
 • Handling Event
 • React Form
 • React Axios & RefulAPI

Nền tảng lập trình với Java Core

 • Một số khái niệm cơ bản trong lập trình Java
 • Kiểu dữ liệu, toán tử, lệnh điều kiện, lệnh lựa chọn
 • Mảng và vòng lặp
 • Kiểu dữ liệu đặc biệt Enum, thư viện xử lý dữ liệu, biểu thức chính quy
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ gỡ lỗi, git cơ bản
 • Lập trình ứng dụng Console Quản lý chi tiêu cá nhân

Lập trình hướng đối tượng với Java OOP

 • Lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng
 • Tính đóng gói, đặc tả truy xuất, tính kế thừa, ghi đè phương thức
 • Tính đa hình, nạp chồng phương thức, tính trừu tượng, Interface
 • Collection và Map
 • Luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất các luồng dữ liệu với File
 • Lập trình ứng dụng Console Quản lý khách hàng

Lập trình ứng dụng Web với Java Servlet, JSP, EL, JSTL

 • Tổng quan về Internet và Web
 • Xử lý dữ liệu Web động với Servlet
 • Hiển thị dữ liệu Web động với JSP
 • Ngôn ngữ diễn đạt EL, thư viện thẻ chuẩn JSTL
 • Validate dữ liệu trên Form trong Servlet và JSP
 • Lập trình ứng dụng Web Quản lý sản phẩm

Lập trình ứng dụng Web với JDBC, Session, Filter, MVC 

 • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong SQL
 • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu trong SQL
 • Truy xuất dữ liệu với JDBC, mẫu thiết kế DAO
 • Phân tách giao diện với SiteMesh, kiến trúc MVC
 • Quản lý phiên làm việc người dùng với Session, Filter
 • Lập trình ứng dụng Web Quản lý khách hàng

Lập trình ứng dụng Web với Spring MVC và DI, IoC

 • Các nguyên lý SOLID, sơ lược về Design Pattern
 • Kỹ thuật DI và nguyên lý IoC
 • Spring Framework, Spring Core và Spring Beans
 • Spring MVC, Web Components và Web Action
 • Lập trình ứng dụng Web bán hàng Cửa hàng quần áo

Lập trình ứng dụng Web với Spring MVC và Hibernate

 • Tích hợp giao diện dùng chung với Apache Tiles
 • Tổng quan về Hibernate, Hibernate với XML
 • Hibernate với Annotation, Session, Transaction và HQL
 • Bộ lọc các phương thức với Interceptor
 • Nâng cấp ứng dụng Web bán hàng Cửa hàng quần áo

Lập trình ứng dụng Web với Spring Boot, Thymeleaf, JPA

 • Tổng quan về Spring Boot và Thymeleaf
 • Xử lý, phân tách giao diện với Thymeleaf
 • Truy xuất dữ liệu chương trình với JPA
 • Tham số hóa dữ liệu với Generics
 • Lập trình ứng dụng Web Quản lý nhóm lập trình

Lập trình ứng dụng Web với Spring Security, Restful API

 • Thiết kế Resful API với Spring Boot
 • Gọi Restful API sử dụng Axios, ReactJS
 • Tổng quan về xác thực và phân quyền
 • Bảo mật ứng dụng Web với Spring Security
 • Nâng cấp ứng dụng Web Quản lý nhóm lập trình

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Đăng ký tư vấn

Vui lòng đăng ký thông tin liên hệ để được tư vấn viên và chuyên gia hỗ trợ về thông tin khóa học hoàn toàn miễn phí.