LẬP TRÌNH FULL STACK: from ZERO to FULL STACK DEVELOPER

71% doanh nghiệp hiện nay luôn cần tới sự hiện diện của một Full Stack developer trong đội ngũ. Tầm quan trọng của Full Stack developer thể hiện ở tính năng động & linh hoạt có thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau trong một dự án lập trình – thậm chí là chủ động một mình gánh vác từ Front-end tới Back-end.

Chương trình đào tạo Lập trình Full Stack trang bị tất cả những gì để bạn – một học viên với khởi điểm bằng 0 trong ngành CNTT – trở thành nhân sự quan trọng của mọi dự án phần mềm.

Lập trình viên full stack from zero to full stack developer
Học lập trình full stack
Khóa học lập trình full stack
Lập trình viên full stack

CÔNG THỨC CỦA MỘT FULL STACK DEVELOPER

Dù bạn đang đứng ở đâu, có kiến thức về CNTT và lập trình nói riêng hay chưa, chương trình đào tạo Lập trình Full Stack vẫn có thể đưa bạn tới một nấc thang cao hơn về sự nghiệp sau 15 tháng đào tạo.

null

Bạn muốn code trọn vẹn một website từ cơ sở dữ liệu tới giao diện người dùng

null

Bạn muốn có vai trò then chốt trong mọi dự án phần mềm

null

Bạn tìm kiếm một công việc với mức lương mơ ước và thăng tiến không ngừng

CAM KẾT SAU KHÓA HỌC

Học viên nắm rõ được kỹ thuật xây dựng một phần mềm hoặc website từ Front-end tới Back-end (từ người dùng cho tới cơ sở dữ liệu).

Học viên có nền tảng tư duy lập trình – bao gồm logic và thuật toán, có khả năng giải được những bài toán lập trình hóc búa từ thực tế.

Học viên thành thạo kỹ năng đọc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google – tự học và hoàn thiện bản thân về ngôn ngữ lập trình.

Học viên được giới thiệu việc làm trong các công ty CNTT phù hợp cũng như được tuyển thẳng vào các công ty trong tập đoàn STI nếu có thành tích xuất sắc.

a79f26752ed5d18b88c4

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

null

Thành thạo Front-end

Am hiểu trải nghiệm người dùng – từ giao diện tới tương tác và hiệu ứng, từ đó học viên có thể vận dụng thành thạo các công cụ HTML, CSS, Javascript để xây dựng bộ mặt của một website hoặc phần mềm ứng dụng hiệu quả.

null

Nắm vững Back-end

Đủ khả năng đảm bảo cho Front-end vận hành trơn tru bằng việc xử lý tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Sau khóa học, học viên sẽ vận dụng thành thạo một trong những công nghệ back-end phổ biến nhất trên thị trường hiện nay: PHP, Java hoặc C#.

null

Hoàn thành hai dự án thực tế

Áp dụng những kiến thức đã được học và được sự kèm cặp của Mentor, học viên sẽ hoàn thành được 2 dự án phần mềm: một Front-end và một Back-end. Hành trang này đảm bảo việc hòa nhập cực nhanh vào môi trường doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1 . ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH

 • Về photoshop và cài đặt
 • Công cụ vùng chọn
 • Layer và shape
 • Phân tích các đối tương từ file thiết kế
 • Thiết kế giao diện website bằng photoshop

2. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

 • Làm quen với java script
 • Các toán tử
 • Hàm
 • Vòng lặp và mảng
 • Object và class
 • OOP javascript
 • Thuật toán sắp xếp

3. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

 • Giới thiệu về bảng
 • Các kiểu dữ liệu
 • Hệ quản trị CSDL MySQL
 • SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
 • Các phép JOIN
 • GROUP BY, ORDER BY
 • Các hàm MAX, COUNT,

1 HTML CSS JS

 • HTML Tag Bacsic
 • CSS Basic
 • HTML Table
 • HTML Form
 • CSS Layout
 • CSS Advance
 • JS DOM
 • JS Event

2. JQUERY

 • Jquery HTM
 • Jquery Event
 • Jquery Effet
 • Jquery Ajax

3. Bootstrap Framework

 • Bootstrap Layout
 • Bootstrap component
 • Bootstrap Utitil
 • React JSX
 • React component & Props
 • State & Lifecycle
 • Props & state
 • Handling event
 • React From
 • React Axios & RefulAPI
 • Kiểu dữ liệu cơ sở, mảng
 • Giao diện ứng dụng Swing
 • Class, Object, Package
 • Inheritance, Abstract, Interface
 • Collections (List, Map, Set), Generics
 • InnerClass
 • I/O Stream, File I/O
 • Tổng quan J2EE, Servlet
 • JSP, EL & JSTL
 • Mô hình MVC với JSP/ Servlet
 • Session, Cookie, Filter
 • Custom Tag
 • Ajax
 • Spring MVC, Spring Form
 • Spring & JDBC
 • Spring & Hibernate
 • Spring Dependency Injection
 • Spring Validation, Spring Upload Files
 • Spring & Tiles
 • Spring Security
 • Spring Interceptor
 • Spring REST API

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Đăng ký tư vấn

Vui lòng đăng ký thông tin liên hệ để được tư vấn viên và chuyên gia hỗ trợ về thông tin khóa học hoàn toàn miễn phí.