6 THÁNG LÀM CHỦ NGÔN NGỮ JAVA

Khả năng ứng dụng đa nền tảng, bảo mật cao, áp dụng trong nhiều ứng dụng nổi tiếng, Java được xem là vua ngôn ngữ lập trình ngày nay. Có thể nói, học Java không bao giờ lo thất nghiệp, nhất là tại Việt Nam với 80% doanh nghiệp CNTT đang có dự án sử dụng công nghệ này.

Trong 06 tháng – Khóa học lập trình Back-end Java sẽ đào sâu kỹ năng cho học viên chuyên biệt ngôn ngữ lập trình Java phía Back-end, đồng thời đảm bảo khả năng ứng dụng thực tế thông qua dự án cuối khóa.

hoc-lap-trinh-java
lập trình java
học java
khóa học lập trình java

Trở thành một Back-end Developer được săn đón với Java

Dù đã có nền tảng căn bản hay chưa, với 6 tháng cùng khóa Lập trình Java của Fast Track – bạn hoàn toàn có thể làm chủ ngôn ngữ lập trình thông dụng bậc nhất thị trường CNTT này và sẵn sàng có cho mình một công việc mơ ước.

null

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp lập trình với ngôn ngữ Java

null

Bạn muốn trở thành một nhân sự then chốt trong mọi dự án lập trình

null

Bạn tìm kiếm một công việc được trả lương lên đến 1000$ trên thị trường

CAM KẾT SAU KHÓA HỌC

Am hiểu nhiệm vụ và kỹ năng cần có của một lập trình viên Back-end: xây dựng được Cơ sở dữ liệu và đảm bảo khả năng vận hành của phần mềm hoặc website.

Nắm vững ngôn ngữ lập trình Java qua các học phần: Java Core + OOP, Java Web + Servlet, JSP, JDBC, Spring MVC + Hibernate, Spring Boot + Restful API.

Làm việc hiệu quả với Spring Framework – một trong những Framework back-end phổ biến và ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay.

a79f26752ed5d18b88c4

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

null

Thấu hiểu vai trò của một Lập trình viên Back-end

Học viên khóa Lập trình Back-end sẽ được trang bị nền tảng về xây dựng một ứng dụng, và các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server để tìm kiếm, lưu trữ, hoặc thay đổi dữ liệu và phục vụ trở lại tới người dùng trong phần front-end – đảm bảo việc xây dựng và triển khai hệ thống

null

Thành thạo Java để làm tốt nhiệm vụ Back-end

Thành thạo Java Core OOP, Java Desktop & MySQL, Java Web và Spring Framework. Ứng dụng được ngôn ngữ Java để xây dựng nền tảng cho một website hoặc ứng dụng – duy trì công nghệ để sản phẩm có thể hoạt động ổn định cũng như bảo trì về lâu dài

null

Hoàn thành một dự án thực tế

Áp dụng những kiến thức đã được học và dưới sự kèm cặp của Mentor, học viên sẽ hoàn thành được một dự án Back-end bằng ngôn ngữ Java. Hành trang này đảm bảo việc hòa nhập cực nhanh vào môi trường doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nền tảng lập trình với Java Core

 • Một số khái niệm cơ bản trong lập trình Java
 • Kiểu dữ liệu, toán tử, lệnh điều kiện, lệnh lựa chọn
 • Mảng và vòng lặp
 • Kiểu dữ liệu đặc biệt Enum, thư viện xử lý dữ liệu, biểu thức chính quy
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ gỡ lỗi, git cơ bản
 • Lập trình ứng dụng Console Quản lý chi tiêu cá nhân

Lập trình hướng đối tượng với Java OOP

 • Lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng
 • Tính đóng gói, đặc tả truy xuất, tính kế thừa, ghi đè phương thức
 • Tính đa hình, nạp chồng phương thức, tính trừu tượng, Interface
 • Collection và Map
 • Luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất các luồng dữ liệu với File
 • Lập trình ứng dụng Console Quản lý khách hàng

Lập trình ứng dụng Web với Java Servlet, JSP, EL, JSTL

 • Tổng quan về Internet và Web
 • Xử lý dữ liệu Web động với Servlet
 • Hiển thị dữ liệu Web động với JSP
 • Ngôn ngữ diễn đạt EL, thư viện thẻ chuẩn JSTL
 • Validate dữ liệu trên Form trong Servlet và JSP
 • Lập trình ứng dụng Web Quản lý sản phẩm

Lập trình ứng dụng Web với JDBC, Session, Filter, MVC 

 • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong SQL
 • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu trong SQL
 • Truy xuất dữ liệu với JDBC, mẫu thiết kế DAO
 • Phân tách giao diện với SiteMesh, kiến trúc MVC
 • Quản lý phiên làm việc người dùng với Session, Filter
 • Lập trình ứng dụng Web Quản lý khách hàng

Lập trình ứng dụng Web với Spring MVC và DI, IoC

 • Các nguyên lý SOLID, sơ lược về Design Pattern
 • Kỹ thuật DI và nguyên lý IoC
 • Spring Framework, Spring Core và Spring Beans
 • Spring MVC, Web Components và Web Action
 • Lập trình ứng dụng Web bán hàng Cửa hàng quần áo

Lập trình ứng dụng Web với Spring MVC và Hibernate

 • Tích hợp giao diện dùng chung với Apache Tiles
 • Tổng quan về Hibernate, Hibernate với XML
 • Hibernate với Annotation, Session, Transaction và HQL
 • Bộ lọc các phương thức với Interceptor
 • Nâng cấp ứng dụng Web bán hàng Cửa hàng quần áo

Lập trình ứng dụng Web với Spring Boot, Thymeleaf, JPA

 • Tổng quan về Spring Boot và Thymeleaf
 • Xử lý, phân tách giao diện với Thymeleaf
 • Truy xuất dữ liệu chương trình với JPA
 • Tham số hóa dữ liệu với Generics
 • Lập trình ứng dụng Web Quản lý nhóm lập trình

Lập trình ứng dụng Web với Spring Security, Restful API

 • Thiết kế Resful API với Spring Boot
 • Gọi Restful API sử dụng thư viện Axios
 • Tổng quan về xác thực và phân quyền
 • Bảo mật ứng dụng Web với Spring Security
 • Nâng cấp ứng dụng Web Quản lý nhóm lập trình

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Đăng ký tư vấn

Vui lòng đăng ký thông tin liên hệ để được tư vấn viên và chuyên gia hỗ trợ về thông tin khóa học hoàn toàn miễn phí.