LẬP TRÌNH VIÊN GIỎI KHÔNG PHẢI CHỈ BIẾT CODE

Mỗi năm có đến 70% trong số 50,000 lập trình viên mới ra trường chưa đáp ứng được nhu cầu nhân sự của các Doanh nghiệp.

Những phản hồi từ các Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam chỉ ra rằng, Lập trình viên hiện nay cần:

 • Code được dự án với phương pháp đào tạo Project-based cùng Chuyên gia Lập trình
 • Giao tiếp tiếng Anh tự tin
 • Thuyết trình lưu loát – Tác phong chuyên nghiệp – Tư duy tích cực – Teamwork hiệu quả

Rõ ràng, một lập trình viên thì biết code chỉ mới là ĐỦ – chưa thể trở thành một nhân sự có sự nghiệp vững vàng trong tương lai.

Chương trình đào tạo Lập trình viên chuyên nghiệp của Fast Track giải quyết bài toán trên bằng:

 • Phương pháp đào tạo Project-based cùng chuyên gia
 • Dạy tiếng Anh giao tiếp giàu trải nghiệm cùng giáo viên bản xứ
 • Rèn giũa Tính chuyên nghiệp trong công việc
Học tiếng anh lập trình
Khóa học lập trình viên chuyên nghiệp cho người mới bắt đầu
Khóa học lập trình viên chuyên nghiệp
Hình ảnh khóa lập trình viên chuyên nghiệp

SẴN SÀNG CHO SỰ NGHIỆP LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Chỉ sau 1,5 năm với chương trình đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp tại Fast Track, bạn đã có thể trở thành một nhân sự được chào đón ở mọi doanh nghiệp cần đến ứng dụng của CNTT.

null

Bạn bắt đầu từ con số 0 hướng tới trở thành một nhân sự CNTT hàng đầu

null

Bạn mong muốn có một sự nghiệp rõ ràng & cơ hội thăng tiến ổn định

null

Bạn tìm kiếm thu nhập ổn định với công việc yêu thích

CAM KẾT SAU KHÓA HỌC

Học viên nắm rõ được kỹ thuật xây dựng một phần mềm hoặc website từ Front-end tới Back-end (từ người dùng cho tới cơ sở dữ liệu).

Học viên có nền tảng tư duy lập trình – bao gồm logic và thuật toán, có khả năng giải được những bài toán lập trình hóc búa từ thực tế.

Học viên thành thạo kỹ năng đọc hiểu nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google – tự học và hoàn thiện bản thân về ngôn ngữ lập trình.

Học viên có được những kỹ năng bổ trợ cần thiết để phát triển và thăng tiến trong ngành lập trình: Giao tiếp tiếng Anh, Thuyết trình, Bảo vệ dự án, Làm việc nhóm, Tác phong chuyên nghiệp & tự tin.

Học viên được giới thiệu việc làm trong các công ty CNTT phù hợp cũng như được tuyển thẳng vào các công ty trong tập đoàn STI nếu có thành tích xuất sắc.

a79f26752ed5d18b88c4

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

null

Dạy Kỹ năng lập trình bằng phương pháp Project-based

Với sự kèm cặp của Mentor theo từng nhóm dự án, học viên được tiếp cận và làm chủ kỹ năng lập trình cho đến khi làm ra sản phẩm thực tế – có tính ứng dụng tương đương với các sản phẩm đang được thực hiện ở một Doanh nghiệp phần mềm.

null

Tiếng Anh giao tiếp

Với lộ trình học tiếng Anh bài bản qua phương pháp trải nghiệm thực tế cùng giảng viên bản xứ – khóa học sẽ giúp cho các bạn học viên tự tin giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh, từ đó, ứng tuyển vào các vị trí cao trong doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

null

Trau dồi kỹ năng mềm

Trang bị bộ kỹ năng định hình tính chuyên nghiệp trong công việc: thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy tích cực, phỏng vấn – xây dựng tác phong & thái độ làm việc chuyên nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1 . ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH

 • Về photoshop và cài đặt
 • Công cụ vùng chọn
 • Layer và shape
 • Phân tích các đối tương từ file thiết kế
 • Thiết kế giao diện website bằng photoshop

2. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

 • Làm quen với java script
 • Các toán tử
 • Hàm
 • Vòng lặp và mảng
 • Object và class
 • OOP javascript
 • Thuật toán sắp xếp

3. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

 • Giới thiệu về bảng
 • Các kiểu dữ liệu
 • Hệ quản trị CSDL MySQL
 • SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
 • Các phép JOIN
 • GROUP BY, ORDER BY
 • Các hàm MAX, COUNT,

1 HTML, CSS, JS

 • HTML Tag Bacsic
 • CSS Basic
 • HTML Table
 • HTML Form
 • CSS Layout
 • CSS Advance
 • JS DOM
 • JS Event

2. JQUERY

 • Jquery HTM
 • Jquery Event
 • Jquery Effet
 • Jquery Ajax

3. Bootstrap Framework

 • Bootstrap Layout
 • Bootstrap component
 • Bootstrap Utitil
 • React JSX
 • React component & Props
 • State & Lifecycle
 • Props & state
 • Handling event
 • React From
 • React Axios & RefulAPI

Nền tảng lập trình với Java Core

 • Một số khái niệm cơ bản trong lập trình Java
 • Kiểu dữ liệu, toán tử, lệnh điều kiện, rẽ nhánh
 • Mảng và vòng lặp
 • Thư viện xử lý dữ liệu, biểu thức chính quy
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ gỡ lỗi, git cơ bản
 • Viết chương trình Quản lý chi tiêu cá nhân

Lập trình hướng đối tượng với Java OOP

 • Lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng
 • Tính đóng gói, đặc tả truy xuất, tính kế thừa, ghi đè phương thức
 • Tính đa hình, nạp chồng phương thức, tính trừu tượng, Interface
 • Collection và Collections
 • Thao tác với File, đa tiến trình với Thread
 • Viết chương trình Quản lý khách hàng

Phát triển Web với Java Servlet, JSP, EL, DAO và JDBC

 • Tổng quan về lập trình Web với Java
 • Servlet và một số khái niệm cơ bản trong Java Web
 • Phát triển các trang web động với JSP, JSTL, EL
 • Ứng dụng mẫu thiết kế ứng dụng DAO
 • Kết nối MySQL để lấy dữ liệu bằng JDBC

Phân tách giao diện với Sitemesh,  MVC, Session, Filter

 • Phân tách giao diện JSP với thư viện Sitemesh
 • Xây dựng ứng dụng web với kiến trúc MVC
 • Session, Filter và ứng dụng của Fitler
 • Thực hiện dự án Quản lý khách hàng

Spring MVC, kỹ thuật DI, nguyên lý IoC, Thymeaf và Data Binding

 • Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC)
 • Tổng quan về Spring Framework, Spring Core, Spring MVC
 • Làm việc với các Action, thành phần Web trong Spring MVC
 • Tích hợp giao diện dùng chung sử dụng Apache Tiles

Spring Form, Data Binding, Validation, Hibernate và Transaction

 • Thao tác với form sử dụng Spring Form, buộc dữ liệu với Data Binding
 • Hibernate, Transaction trong dự án Spring MVC
 • Gửi Email, upload ảnh trong dự án Spring MVC
 • Thực hiện dự án Quản lý khách hàng

Spring Boot, Thymeleaf, Generics và Thymeleaf Layout Dialect

 • Tổng quan về dự án Spring Boot, Thymeleaf
 • Tích hợp giao diện dùng chung sử dụng Thymeleaf Layout Dialect
 • Tổng quan về Generics, cách sử dụng Generics
 • Tìm hiểu về Spring Data JPA

Restful API, Axios, Spring Security

 • Tổng quan về Restful API, Axios
 • Tổng quan về Spring Security
 • Cấu hình Spring Security
 • Thực hiện dự án Quản lý khách hàng
 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Hội thoại căn bản
 • Giao tiếp cùng giảng viên bản xứ
 • Rèn luyện thông qua trải nghiệm thực tế
 • Kỹ năng giao tiếp & Thương hiệu cá nhân
 • Tư duy tích cực & Động lực làm việc
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Tư duy sáng tạo & Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn xin việc

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Đăng ký tư vấn

Vui lòng đăng ký thông tin liên hệ để được tư vấn viên và chuyên gia hỗ trợ về thông tin khóa học hoàn toàn miễn phí.