LỊCH KHAI GIẢNG

STTKHÓA HỌCTHÔNG TIN CHI TIẾTLỊCH KHAI GIẢNG
1Khóa học Lập Trình Viên Chuyên Nghiệp
 • 18 tháng
 • 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần
 • Từ 08h00 – 17h30 thứ 2 – thứ 6
01/2021
2Khóa học Lập Trình Fullstack
 • 15 tháng
 • 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần
 • Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
26/11/2020
3Khóa học Lập Trình Front-End ReactJS
 • 09 tháng
 • 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần
 • Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
26/11/2020
4Khóa học Lập Trình Back-end Java
 • 06 tháng
 • 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần
 • Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
11/12/2020
5Khóa học Lập Trình Back-end PHP
 • 06 tháng
 • 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần
 • Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
12/12/2020
6Khóa học Lập Trình Back-end .NET
 • 06 tháng
 • 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần
 • Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
01/2021