CMS viết tắt của Content Management System là hệ quản trị nội dung của trang web, có chức năng điều khiển tất cả hoạt động về nội dung, thông tin của website. Những nội dung này bao gồm tin tức, hình ảnh, video, danh mục, thông liên hệ,… trên trang web.

Lấy ý tưởng từ hệ thống quản lý blog rất nổi tiếng là WordPress học viên của khóa lập trình PHP đã phát triển hệ thống này trên một framwork PHP  đang hot hiện nay là Laravel

Hê thống quản lý bao gồm các chức năng chính như sau:

  • Tạo, lưu trữ các nội dung trên trang web
  • Chỉnh sửa, thêm, bớt nội dung
  • Chuyển và chia sẻ nội dung
  • Quản lí và phân quyền người dùng

Một số hình ảnh về dự án

 

 

 

 

Công nghệ sử dụng: HTML/CSS, Javascript,  Laravel Framwork

Demo hệ thống:

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT