Mô tả dự án
Dự án xây dựng trang quản lí website đọc báo đơn giản, gồm các chức năng chính:

 

  • Thống kê: lượt truy cập theo tháng, lượt truy cập theo danh mục bài viết, lượt truy cập theo tác giả, danh sách tác giả nổi bật, danh sách bài viết nổi bật,
  • Danh mục bài viết: quản lý danh mục bài viết
  • Bài viết: quản lý bài viết
  • Album: quản lý ảnh
  • Quản lý trang: quản lý layout, thiết lập cấu hình website
  • Liên hệ: quản lý các thông tin liên hệ của doanh nghiệp
  • Trang cá nhân: quản lý thông tin mỗi cá nhân
  • Quản lý người dùng: bao gồm các chức năng quản lý người dùng cơ bản và phân quyền, gồm có 5 quyền: bạn đọc (quyền bạn đọc chỉ có thể đọc bài, ình luận và gửi mail, không có quyền truy cập vào trang quản lý), tác giả (có quyền truy cập trang quản lý, chỉ có thể truy cập được các chức năng: thống kê, quản lý bài viết ” thêm bài viết, chỉnh sửa bài viết của chính tác giả đó”, quản lý thông tin cá nhân tác giả đó), biên tập (có thể truy cập vào bất kỳ chức năng nào của trang quản lý trừ chức năng quản lý người dùng, quản lý liên hệ và quản lý trang), kỹthuật viên (có thể truy cập các chức năng: thống kê và quản lý trang), admin (quyền quản lý cao nhất).
dự án xây dựng hệ thống website tin tức

dự án xây dựng hệ thống website tin tức

 

Chức năng quản lý email

Công nghệ:

Frontend: HTML5, CSS3, Javascript, jQuery

Backend: PHP, Laravel, Mysql

Demo website:

 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT